.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

28 okt. 2014

Svar på min fråga

kund@trafikverket.se    Till: stig.ostlund@hotmail.com
Hej Stig! En gång- och cykelväg kommer att byggas längs med befintligt E4 mellan Njurundabommen och Sundsvall. Den första etappen (mellan Bommen och Tunavägen) kan tidigast komma igång i slutet på 2015 eller första halvåret 2016. Resterade del kommer förmodligen att dröja något år till tyvärr.

24 okt. 2014

Finn har tagit farväl


Finn föddes och växte upp mitt emot Herrgår'n på andra sidan nuvarande E4.
Finns tvillingbror Dan  tror jag bor i Kvissleby. Tvillingarna, toppenkompisar (!), var "vapentillverkare" under "kriget" mellan Hemmanet och Svartvik; materialet var alltid trä! De två grabbarna tillverkade "vapen" för båda de stridande parterna.
Båda grabbarnas favoritämne i folkskolans senare klasser var historia. Det var Dan och Finn bra på. En och en tar ens barndomskamrater farväl. Det känns underligt på något vis och framförallt ledsamt. Grabbarnas pappa hette Sank, vad mamman hette minns jag ej. Grabbarnas farfar kom från Bergsjö.