.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

30 nov. 2014

Konfirmationsboken 1895

Ur 1895 års konfirmationsbok
23 maj
Om ingen ortsangivelse gäller 'Svartvik'. Om ingen yrkesbeteckning gäller 'arbetare'.
Namn i slutet: förälder.
Reservation för ev. stavfel. Om fel upptäckes välkomnas rättelser.


August Brander betyg  fader Lars Petter
August Modin                       Anders
Gerhard Gagner                   Johan Olof  Njurunda
Victor Lidman                       Nils
Ernst Stolt                           Johan Olof
Birger Lundqvist                  Olof  skollärare
Fritz Larsten                         Emma (änka)
Ernst Dahlbom                     Lars Eric
Fritz Olson                           Maria (änka)
Birger Olson                        Karl Njurunda
Hildur Leman                      Karl Gustaf Njurunda
Hulda Ad. Bångfeldt           Eric  Johan
Tyra Rothvik                       Nils Eric faktor
Alva Maria Jonson            Johan Petter
Anny Regnander               Joh, Eric
Anna Erica Lundvall          Lars Vilhelm
Alfrida Nordlund                 Eric Alfred
Judith Janson                     Johan
Hilda Tafvelin                     Jonas
Hedvig Svenson                 Henric
Nicoline Vikström              Nils
Maria Anderson                Per Emanuel
Augusta Ericson               Eric Evald Bygdeå
Lydia Söderlund               Nils Fredric Njurunda
Anna Bergman                 Johan  Njurunda
Signe Sofia Burstedt        Eric Gust. Njurunda
Emilia Ericson                 Sven A. Njurunda
Amanda Forström            Kristina (änka) Skönsmon


Ur 1896 års konfirmationsbok
14 maj
Om ingen ortsangivelse gäller 'Svartvik'. Om ingen yrkesbeteckning gäller 'arbetare'.
Namn i slutet: förälder
Reservation för ev. stavfel. Om fel upptäckes välkomnas rättelser.


Karl Vilhelm Palm      Johan
Ernst Andersson         Jonas
Thure Pettersson        Karl Joh.
Anshelm Olsson         Olof
Oscar Jensen              Lars
Joh. Albert Nordlund  Olof Andr.
David Strandberg       J Henric
Karl Gust. Jonsson    Jonas Anton Begick icke nattvarden
Eric Ludvig Hägg      Sundsvall Lars Eric fiskare
Albi Sjölinder            Njurunda Nils Ol.
Oscar Holm              Njurunda Joh.
Nanny Johansson     Olof Petter
Elvira (Högström-)
Berglund                  Karl Vilhelm Högström
Esther Andersson    Lars
Jenny Hällström      Jonas
Selma Holmberg     Eric johan
Beda Brander          Lars Petter
Anna Julin               Alnön Per
Frida Resare            Njurunda  Karl
Elvira Röhsgren      Karl17 nov. 2014

Från dagens motionstur (cykel den 17 november i behagligt väder - tack bilister och andra som värmer upp vårt klot)Fotat - mobilkamera - idag från viltbron över nya E4 från Sjöbergs till skogen. Överst vägen mot norr.
Betr oljud visade det sig vara outhärdligt för mig från ungefär Selins till 
Sjöbergs. Oljudet där jag har bott var lite, lite värre än oljudet som genom åren
kommit från Västbos motorcykelbana, alltså enerverande för känsliga personer.
Beträffande Serpentinvägen var ljudet där inte alls störande som jag hade trott;
man måste lyssna väldigt noga för att få en chans höra billjud från nya E4.


Viltbron vid Sjöbergs fotat av Trafikverket."Restaurangen"  fotat från Serpentinvägen i dag vid 9-tiden. I bakgrunden "massabalmagasinet". och Nyhamnsfabriken (resterna)."Kontoret", Svartvik fotat idag vid 9-tiden från Kyrkbacken (Kyrkvägen).Kyrkbacken på väg
upp mot skolan. Fotat
(mobilkamera) idag 

vid 9-tiden
den 17 november
18..  2014 vid 9-tiden

16 nov. 2014

Nu är det 195 år sedan som man började avverka och röja området som skulle bli lastageplats på Svartvik. Detta gjordes ju på hösten 1819 [ samma år föddes Robert Dickson se: http://sv.wikipedia.org/wiki/Robert_Dickson_(1819-1903) ]. Dags att börja fundera på genomförande av ett storslaget 200-årsfirande med anledning av det som man - med tillåtelse av strömmingsfiskare och andra som fanns på platsen före nämnda tid - kan kalla vårt kära Svartviks födelse.

15 nov. 2014

Myre- H e m m a n e t -Skönsmon
Fortsatt rofyllt område?
Till vänster skymtar Sjöbergs
och till höger Kalle Westbergs villa.
Fotat 1970 när jag
var ledig från sjötjänst; kamera Pentax.

I morgon kl. 15:00 öppnas ju den nya 17 km långa E4-sträckningen Njurunda (Myre)-Skönsmon (fram till bron och med trafikplatserna Njurunda, Nolby, Stockvik). Det skall bli mycket intressant att veta hur ljudet från bilarna når olika delar av Hemmanet. Självklart skall jag åka dit och kolla och då helst måndagmorgon eller kanske t.o.m. i samband med öppningen då det ju kanske blir ännu fler bilar med nyfikna chaufförer-  än under normal högtrafik- som kommer att trafikera sträckan. Detta att den nya vägsträckningen berör ljudmiljön på Hemmanet på ett inte trevligt sätt har tillhört "trösten" att behöva flytta från "mitt" och Sjöbergs, Selins och några andras Hemmanet. Jag tror, eller hellre  sagt gissar att trösten nämnd ovan blir större.
PS Den nya bron öppnas i december.

PS2 Invigningen av nämnda sträcka skedde för några veckor sedan (jag på cykel;)


12 nov. 2014

Ur Konsumtionsförening Njurundas årsberättelser 1941-1960 (även bilderna). Spontant gjord hopklipp.

Grunden till konsum på Svartvik kan sägas egntligen ha lagts av Dicksons  då man 1867 bildade en hushållsförening (förste ordföranden när föreningen 1885 ombildades till bolag var disponent Stackell). Förutom aktieutdelningen var det också en slags varurabatt som kanske kan liknas vid konsums återbäring.
1915 motionerade Lisret Hammarlund om "omläggning av verksamheten från AB till en konsumentkooperativ förening". 1916 väcktes frågan på nytt . 1919 beslöt föreningen om anslutning till Kooperativa förbundet (79 röster för och 69 röster mot).
1921 öppnades butiken på Svartvik och 1931 butiken på Hemmanet.
Konsum i Njurunda startade 1916 och ett försäljningsställe i Kvissle beslutades.
1916. En månad därefter öppnades försäljningsstället.
År 1941, mitt under världskriget, slogs butikerna i Njurunda, Essvik och Stockvik samman. 1951 slog sig Svartviks konsumentförening ihop med Njurundaföreningen.
Det mesta här ovan är hämtat från Ulrika Hådéns intressanta "Svartvik - ett studiecirkelarbete våren 1990". Vänligen rätta mig om jag gjort något fel.
I övrigt blir man (jag) nyfiken på vad KF:s i Stockholm har att säga om konsum Svartvik/Hemmanet och vad skriften som utgavs i samband med Svartvikssföreningens 25-årsjubileum har att förtälja.1942:Årsberättelsen köpte jag på Medelpadarkivets rea häromdagen för 10:- svenska kronorFöreningen var indelad i fyra distrikt. Svartvik/Hemmanet kom att tillhöra distrikt 4.
Fullmäktige valda vid distriktsmöte:  (Svartvik:) Ragnar Jonsson, Hilding Bagelin, Konrad Sahlin, Birger A. Olsson, Karl Einar Svedin (Hemmanet:) Axel Nording, Valdemar Gäfvert, Johan Hedqvist och Holger Nording.

"Den sedan många år diskuterade frågan om en enhetlig kooperativ rörelse inom kommunen har blivit verkställd genom Svartviks konsumentförenings beslut att uppgå i Njurundaföreningen. --- Vårt butiksnät har ökat med ett nytt försäljningsställe i södra delen av Skottsund. Denna butik har tillkommit på begäran av ortsbefolkningen.---
Njurunda i mars 1951/ Johan Karlsson Axel Lindgren Axel Pettersson".
(x)Sune Blomqvist,
möjligen medlem i Konsum

Njurunda och representerande
konstnärliga yrken;)

PS fisk
handlade
Sune dock aldrig.

Konsumtionsföreningen Njurunda 1948 med Johan Karlsson (en politisk klippare av rang i Njurunda) som ordförande, medlemmar: 148 jordbrukare, 2 hantverkmästare, 37 andra självständiga yrken, 26 hantverksarbetare, 1.048 industriarbetare, 22 andra arbetare, 1 tjänsteman av högre grad, 152 tjänstemän av lägre grad, 1 utövare av fria yrken(x), 12 korporationer och 175 utan angivet yrke. Butiker i Kyrkmon, Nolby, Skatan, Solberg, Haraberget, Skottsund, Ljusvik, Essvik, N. Nyhamn ("butiken har fullständigt moderniserats"), Klampenborg ("butiken fullständigt moderniserats"), Stockvik (på andra plats efter Kyrkmon vad gäller varuomsättning), Bredsand och Baggböle.Varuomsättning 1950/1949

Kyrkmon     480.798:11/452.916:58
Nolby          332.659:68/243.812:52
Skatan         64.201:04/70.295:02
Solberg       22.173:55/22.944:66
Haraberget  178.645:13/167.089:72
Skottsund    228.253:82/235.204:66
Ljusvik        158.270:89/156.867:97
Essvik          215.542:32/226.853:78
N. Nyhamn  98.062:84/87.293:-
Klampenborg 113.940:38/111.330:73
Stockvik       359.543:41/328.397:82
Bredsand     230.346:53/198.341:19
Baggböle     40.198:66/37.036:60
Vapelnäs     178.559:06/173.719:98
Hemmanet   220.399:-/187.896:91    Konsum 4
Svartvik       230.286:53/261.153:61  Konsum 2
N. Kvissle    69.807:42/57.158:92
S. Kvissle     226.644:14/194.165:73
S. Skottsund 12.743:64/-:-


Jag tackar Konsum för att det gick hyfsat
(nästan lika bra som Siw "Tuttan" Lundvall som
var bäst) i småskolans räkning, nu med ett
finare namn kallad "matematik" (matte), och
då särskilt addition. Otaliga kvitton räknades
som barn (ingen miniräknare utan med
hjälp av nyvässad blyertspenna och papper).

Anm.: på den tiden använde man
kniven (mest en Mora-dito som man - jag-
vann på en skidtävling om det inte blev
en bandyklubba) till att vässa
pennor eller göra visselpipor.
Idag nyttjar man kniv  för det
mesta på ett mindre
trevligt sätt.


1951/1950
---
Stockvik 396.723:14/359.653:41
Bredsand 266.997:99/230.346:53
Vapelnäs 198.472:78/178.559:06
---
Hemmanet 236.329:67/220.399:-
Svartvik     228.769:72/230.286:53

1952/1951
---
Hemmanet 225.099:64/236.329:67
Svartvik     217.608:42/228.769:72

1953/1952
---
Hemmanet 284.706:62/225.099:64
Svartvik     214.841:22/217.608:42

1954/1953
---
Nu har bl.a. Varubussen tillkommit, Textilbutiken i Kvissle finns också med [ingår i butik 8= Essvik].
Butiken på Hemmanet omdanades den 10/12 (1954) till snabbköp.  På grund av väl tilltaget utrymme har snabbköp kunnat ordnas utan utbyggnad av fastigheten."Butiken har försetts med de modernaste inventarier och hjälpmedel, samtidigt har också föreståndarens bostad reparerats och oljeeldning installerats".
Butiken på Svartvik förseddes med ny takbeläggning.
Hemmanet 300.446:47/284.706:62
Svartvik     224.013:02/214.841:22
Konsumtionsföreningen Njurunda:
1954/1955
---
Hemmanet 300.446:47/303.789:76
Svartvik     224.013:02/226.664:24

Butiken i Kyrkmon efter renovering

1955/1956
---
Skatan
18.505:90/-:- 
Hemmanet  303.789:76/349.320:19
Svartvik     
225.664:24/239.798:95
Butiken i Skatan stängdes den 30/4 1955
(Butiker tillhörande föreningen 1941: Kyrkmon, Nolby, Skatan, Solberg, Haraberget, Skottsund, Ljusvik, Essviik, N. Nyhamn, Klampenborg och Stockvik)

1956/1957
---
Hemmanet  349.320:19/368.727:55
Svartvik      239.798:95/228.383:07
Av föreningens 19 butiker är 6 snabbköpsbutiker, däribland den på Hemmanet.
Taxeringsvärdet på butiken på Hemmanet: 50.000:- och  den på Svartvik 38.000:-.

1957/1958
---
Nolby          530.328:54/564.571:73
Kullen         279.693:97/339.352:52
Hemmanet  368.727:55/378.425:37
Svartvik      228:383:07/214.401:02
  1958/1959
---
Hemmanet 378.425:37/354.180:92
Svartvik     214.401:02/212.016:28
(Störst omsättning de här två åren hade butiken i Kyrkmon: 787.419:29/736.359:83)

1959/1960
Kyrkmon   736.359:83/716.562:38
Stockvik    320.087:26/279.129:47
Bredsand   430.490:41/513.797:42
Vapelnäs   219.558:25/252.523:94
---
Hemmanet 354.180:92/372.570:11
Svartvik     212.016:28/214.270:01
Det mest anmärkningsvärda är nedgången i omsättnignen på Essvikssidan för butikerna  där -Ljusvik, Essvik och särskilt N. Nyhamn. Berättelsens "slutpunkt" talar om avfolkningen inom vissa områden. Mne för butiken på Hemmanet ser det ljust ut jämfört med föregående år.
 

6 nov. 2014

För 175 år sedan

Min sonson, nyss fyllda 9 år, blev den siste Östlundaren på Svartvik´. Förste Östlundaren kom till Svartvik nästan på dagen för 175 år sedan (2 november 1839).
Nyligen gjord teckning av min sonson: