.

.
Ovan Svartviks sulfitfabrik - nu borta .

5 juni 2016

Kusinen Stockvik (den bitske kusinen, inte minst när det var fotbollsmatch på gång)

Karbidtillverkningen vid Stockvik. en utmärkt dokumentation:
http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2008/karbidtillverkningen-vid-stockviksverken-2008.pdf